Chorleitung LAS-Sek/LASek (3)

 • Dozent: Prof. Cornelius Trantow
 • Semester: Sommersemester 2022
 • Termin: freitags
  Gruppe 1 9:00-11:00
  Gruppe 2 12:15-14:15
 • Raum: Mendelssohn-Saal
 • Dauer: 2 Semesterwochenstunden
 • Inhalt: LAS-Sek/LASek - Fortgeschrittenengruppe
 • Credits: 2 Creditpoints
 • Module: AM2